Miljøpolitik

Jørgen Mølgaard A/S arbejder for, at omsorgen for miljøet skal være det gennemgående tema for alle vores aktiviteter med service og salg af BMW og Honda biler. Vi ønsker ikke blot at overholde gældende lovgivning, men forpligter os til at overholde andre relevante bindende forpligtelser, så også  spild og energiforbrug mindskes. Med andre ord en løbende forpligtelse til  at styrke miljøledelsessystemet med henblik på at forbedre virksomhedens miljøpræstationen, så vi kan skabe en bæredygtig udvikling.

Dette vil vi opnå ved at:

  • Tilrettelægge vores arbejde på en måde der reducerer den miljømæssige belastning og sikrer at energiforbrug minimeres uden at vi går på kompromis med den kvalitet som vi er kendt for.
  • Sikre at farligt, såvel som ufarligt, affald fra produktionen indgår i en miljømæssig forsvarlig cyklus.
  • Orientere kunder og samarbejdspartnere omkring miljøforhold som knytter sig til de biler som vi sælger og producerer.
  • Vælge samarbejdspartnere, som har en miljøpolitik vi finder forsvarlig.
  • Sikre et miljømæssigt forsvarligt sortiment af kemiske hjælpestoffer og at håndteringen af disse sker på en arbejdsmiljømæssig fornuftig måde.
  • Sikre overholdelse af gældende lovgivning, myndighedskrav og fabrikanternes krav.
  • Fremme ansvarligheden hos medarbejdere overfor miljøet, herunder sortering af affald, nedbringelse af energi- og ressourceforbrug.
  • Indarbejde et miljøledelsessystem i overensstemmelse med DS/EN ISO14001:2015 og herigennem forebygge forurening og demonstrere løbende forbedringer.

Vi er ISO certificeret 140001 godkendt 2014, 2015, 2016, 2017

Værksted

i dagÅbent08:00-16:00
Se alle dage

honda_lille

Er du på udkig efter en BMW eller MINI?
Gå på opdagelse lige her »